Copyright 2009. H.A.F.A. de Kat, NL-3766HX 40, Nederland
Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van H.A.F.A. de Kat mag niets van http://www.dekat.eu vermenigvuldigd, bewerkt en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch- of mechanische media of op welke andere wijze dan ook. De enige uitzonderingen die hierop bestaat is dat de gebruiker deze voor privé-doeleinden gebruikt, en niet bestemd zijn voor reproductie of publicatie. 

Copyright 2009. H.A.F.A. de Kat, NL-3766HX 40 The Netherlands
All rights reserved. No part of http://www.dekat.eu may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronically and/or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from H.A.F.A. de Kat. The only exception is the use for private purpose. Reproduction and/or publication is not allowed

 

Contact: Click here